Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden lessen

 • Contributie: zie prijzen. Indien er prijsveranderingen komen, wordt dit uiterlijk een maand voor het verlopen van je abonnement doorgegeven.
 • Er is bij langdurige ziekte of zwangerschap een regeling bespreekbaar. Er wordt geen geld teruggegeven. Het abonnement is niet overdraagbaar aan iemand anders.
 • Het lesgeld dient uiterlijk een week na aanvang van het abonnement ontvangen te zijn op bankrekening NL69RABO0114140847 t.n.v. H.J.R. Roberts te Almere onder vermelding van Lesgeld Yoga Vira + je naam.
 • Door tijdige overmaking van het lesgeld is je plaats in de betreffende les gegarandeerd.
 • Wanneer je niet door wilt gaan met lessen, geef je dit uiterlijk twee weken voor het eindigen van je abonnement door. Heb je het BanyanTree abonnement dan geef je het aan beide docenten tegelijk door. (Uiteraard kan je dan met een nieuw abonnement bij een van beide docenten doorgaan).
 • Wanneer lessen niet doorgaan wordt dit tijdig doorgegeven. Zoveel mogelijk wordt vervanging geregeld.
 • Het is voor de groep en de yogadocent belangrijk dat je op tijd aanwezig bent. Als je verhinderd bent, wil je je dan tijdig afmelden? Dit kan mondeling, telefonisch, via whatsapp of mail.
 • Een les die je mist en tijdig hebt afgemeld kan in overleg, binnen de mogelijkheden die er zijn, worden ingehaald (in principe in dezelfde maand). Inhalen mag 1x/ maand ook bij een les van een van de andere docenten in de BanyanTree, mits je dat vooraf aan me doorgeeft en er plek is in de les.
 • Deelname aan de yogalessen is voor eigen risico van de deelnemer. Het is belangrijk naar je eigen lichaam te luisteren en binnen je grenzen te blijven. Dit voorkomt blessures.
 • Heb respect voor jezelf en de ander.
 • Alle benodigde materialen zijn in de studio aanwezig. De deelnemer gaat hiermee zorgvuldig om en zorgt dat de voeten schoon zijn voor de les.
 • Voor vragen of opmerkingen kan je me bereiken via info@yogavira.nl/ 06-15156959